Věřitelé

Insolvenční správci a Insolvenční správci se zvláštním povolením

Úkolem každého insolvenčního správce je kolektivní uspokojování pohledávek (prostřednictvím insolvenčního řízení). Insolvenční správce jedná v zájmu všech věřitelů, ale zároveň dohlíží i na to, aby přihlášené pohledávky vůči dlužníkovi neobsahovaly třeba nemravné úroky či nepocházely z půjček, které dlužníkovi nikdy nebyly poskytnuty. V takovýchto situacích poskytujeme potřebnou odbornou ekonomickou pomoc uvnitř firmy tak, aby se insolvenční správce mohl věnovat věřitelskému výboru.

Příprava certifikátu CKM®

Pokud studujete, abyste se připravili na zkoušku CKM®, IKM poskytuje účastníkům školení případové studie v oblasti insolvencí, reorganizací, krizových situací firem, aby úspěšně zvládli certifikační zkoušky. IKM také poskytuje důkladné školení pro moduly zkoušek pomocí svého systému učení prostřednictvím autorizovaných poskytovatelů školení a prometrických center.

Jakmile úspěšně absolvujete zkoušku CKM® – Certifikovaný krizový manažer a obdržíte certifikát, budete muset zůstat v obraze ohledně vývoje postupů krizového řízení. Abyste prokázali, že jste udržovali a aktualizovali své znalosti a dovednosti týkající se CKM®, vyžaduje IKM, abyste se každé 4 roky recertifikovali. (další informace najdete v recertifikaci)

Požadavky:

  • Úspěšné složení zkoušky CKM® – Certifikovaný krizový manažer
  • Bakalářský nebo vysokoškolský titul v jakémkoli oboru nebo;
  • Minimálně 5 let praxe v jakýchkoli souvisejících manažerských pozicích nebo úkolech
  • Zpracované zadání případové studie „krizový management“
  • Minimálně 15 hodin školení schváleného pro řešení krizí.